Bilirsinizmi?
Sacilər dövləti Azərbaycanı ilk dəfə vahid şəkildə birləşdirmişdir