Bilirsinizmi?
Abbasqulu ağa Bakıxanov Azərbaycan tarixşünasığının əsasını qoymuşdur.