Bilirsinizmi?
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk demokratik respublika olmuşdur.