Bilirsinizmi?
Azərbaycanı iki hissəyə parçalayan müqavilə "Türkmənçay" müqaviləsi adlanır.