Bilirsinizmi?
Şərq aləmində ilk Konservatoriya Azərbaycanda açılmışdır.