Bilirsinizmi?
Əliağa Şıxlınski "Rus artilleriyasının Allahı" adlandırılırdı.