Səlahiyyətlər
Ali Baş Komandan

Azərbaycan Konstitusiyasından çıxarış:

Maddə 9. Silahlı Qüvvələr

III. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır.