Bilirsinizmi?
Heydər Əliyevin Azərbaycana ilk rəhbərliyi 1969-1982-ci illərə təsadüf etmişdir.