Bilirsinizmi?
Azərbaycanın üzv olduğu ilk beynəlxalq təşkilat İslam Konfransı Təşkilatıdır (1991).