Bilirsinizmi?
Azərbaycan 2001-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurasına üzv olmuşdur.