Bilirsinizmi?
Şərqdə ilk opera Azərbaycanda yaranmışdır (1908).